Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Jagody O. Szafrańskiej

Rada Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zawiadamia, że
w dniu 15 września 2021 r o godz. 10.00
w trybie zdalnym w aplikacji MS TEAMS
odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Jagody Olimpii Szafrańskiej

 

Ogłoszenie o publicznej obronie – komunikat