22.04.2023 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii zakończyły się zajęcia w ramach projektu Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką”, skierowanego do członków Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) z naszego województwa. Projekt realizowano od listopada 2022 r., finansowany był przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, a jego wartość wynosi 57 917,00 zł. Patronat honorowy nad inicjatywą objęli między innymi: Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu było upowszechnianie nauki poprzez ukazanie w przystępny sposób osiągnięć pracowników naukowych oraz wskazanie praktycznego zastosowania tej wiedzy. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z bogatych zasobów i doświadczenia prowadzących (również spoza naszej Uczelni) oraz spojrzenia na obecne obszary działalności i perspektywiczne kierunki rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich.

Uroczystego wręczenia certyfikatów i materiałów projektowych dokonał JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz kierownik projektu – dr inż. Monika Michalak-Majewska. Uczestniczki usłyszały słowa gratulacji, wytrwałości w realizacji niniejszego projektu oraz niesłabnącej motywacji do działania w przedsięwzięciach realizowanych przez KGW na terenie naszego województwa.

Relacje z zajęć dostępne są w mediach społecznościowych Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Projekt „Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką” finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Umowa nr SONP/SP/549821/2022 z dnia 22.11.2022 r.