Zajęcia terenowe Studentów w zakładzie produkcyjnym firmy ZPO SAMBOR Sp. z o.o

W dniu 01.06.2022 studenci specjalizacji „Analiza żywności” kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, II stopień – odbyli zajęcia terenowe w zakładzie produkcyjnym firmy ZPO SAMBOR Sp. z o.o. Podczas zajęć studenci mieli możliwość skonfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej z aspektem praktycznym technologii produkcji soków zagęszczonych i NFC oraz systemem kontroli jakości. Dziękujemy serdecznie Zarządowi firmy ZPO SAMBOR Sp. z o.o. za możliwość przeprowadzenia zajęć oraz Pracownikom firmy za niezwykle ciekawe zapoznanie z działalnością zakładu. Opiekunem ze strony uczelni był dr Artur Mazurek z Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności.