Zajęcia terenowe Studentów w firmie PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o. w Lublinie

12 czerwca Studenci  I roku, studiów drugiego stopnia, kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w ramach specjalizacji „Technologia zbóż” wzięli udział w zajęciach terenowych  w firmie Lubella przy ul. Wrotkowskiej. Lubella jest największym w Polsce producentem makaronów. W procesie  produkcji  wykorzystuje nowoczesne i w pełni zautomatyzowane włoskie linie produkcyjne o wydajności kilku ton makaronu na godzinę. Dzięki wizycie studenci poznali wszystkie etapy procesu produkcji makaronu, począwszy od magazynowania ziarna, poprzez przemiał pszenicy durum, przygotowanie ciasta, tłoczenie i suszenie produktów, a skończywszy na pakowaniu i magazynowaniu wyrobów, które odbywa się w nowoczesnym magazynie wysokiego składowania. Przy okazji wizyty  studenci poznali również proces produkcji ekstrudowanych płatków zbożowych.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji firmy za umożliwienie przeprowadzenia zajęć terenowych oraz Panu Andrzejowi Makowskiemu – głównemu technologowi Lubella za ciekawe zaprezentowanie zakładu. 

Zajęcia współfinansowane były z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWR.03.05.00-00-Z232/17, którego koordynatorem jest Pani Anna Krawczyk z Działu Nauki.

Opiekunem grupy była dr hab. Aldona Sobota, prof. uczelni z  Zakładu Inżynierii i Technologii Zbóż.