Wyniki konkursu NCN na stanowisko Post-doc’a (adiunkta badawczego) w Katedrze Chemii

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Post-doc’a (adiunkta badawczego, 1 etat)
w projekcie o numerze 2021/43/D/NZ9/02718 pt. „Demetalizacja osadów ściekowych
w kierunku otrzymania surowców do produkcji bezpiecznych pofermentów i kompostów”,
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym w Katedrze Chemii Wydziału
Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie.

Data ogłoszenia naboru: 24.03.2023 r.
Wynik naboru: nabór zakończony wyborem Kandydatki:

Pani Karolina Fila, doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne