Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Komisje wydziałowe

Komisje stałe powołane przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii na lata 2021-2024

Wydziałowa Komisja do spraw Kadr Naukowych i Oceny Nauczycieli Akademickich na lata 2021-2024:

Przewodniczący:        prof. dr hab. Joanna Stadnik

Skład Komisji:            

prof. dr hab.  Urszula Gawlik – Dziki

dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni 

dr hab. Tadeusz Paszko, prof. uczelni

dr hab. Radosław Kowalski, prof. uczelni

dr hab. Marta Wesołowska-Trojanowska

dr Ewa Jabłońska-Ryś

dr Urszula Szymanowska

dr Anna Wirkijowska

dr Artur Mazurek

 

Wydziałowa Komisja do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą  2021-2024:

Przewodniczący:        dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni

Skład Komisji:            

dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni

dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni

dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni

dr Maciej Nastaj

dr inż. Katarzyna Skrzypczak

dr Monika Sachadyn-Król

dr Hubert Szczerba

Wydziałowa Komisja do spraw Promocji na lata 2021-2024:

Przewodniczący:        dr inż. Monika Michalak-Majewska

Skład Komisji:             

dr hab. Marzena Włodarczyk – Stasiak

dr  Wojciech Radzki

mgr Piotr Stanikowski

mgr inż. Dorota Teterycz

dr inż. Justyna Libera

dr inż. Paulina Kęska

dr Monika Sachadyn – Król

dr inż. Elwira Komoń – Janczara

mgr Małgorzata Sikora

dr Ewa Baranowska -Wójcik

Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia na lata 2021-2024:

Przewodniczący:        dr hab. Karolina Wójciak prof. uczelni

Skład Komisji:             

prof. dr hab. Urszula Pankiewicz

dr hab. Anna Krzepiłko, prof. uczelni

dr Monika Bojanowska

dr hab. Monika Karaś

dr Piotr Zarzycki

dr Agnieszka Latoch

mgr inż. Joanna Stasiak – przedstawicielka doktorantów           

Olga Bociankiewicz – przedstawicielka studentów