Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Komisje wydziałowe

Komisje stałe powołane przez Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii na lata 2019-2020

Wydziałowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia:

dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni – przewodniczący
dr hab. Urszula Pankiewicz, prof. uczelni – członek
dr hab. Anna Krzepiło prof. uczelni – członek
dr hab. Monika Karaś – członek
dr Monika Bojanowska – członek
dr Piotr Zarzycki – członek
dr Agnieszka Latoch – członek
dr inż. Katarzyna Skrzypczak – członek
mgr inż. Klaudia Gustaw – doktorantka

Wydziałowa Komisja do spraw Kadr Naukowych i Oceny Wydziału:

prof. dr hab. Joanna Stadnik – przewodniczący
dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni – członek
dr hab. Tadeusz Paszko, prof. uczelni – członek
dr hab. Anna Jakubczyk, prof. uczelni – członek
dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni – członek
dr Ewa Jabłońska-Ryś – członek
dr Emilia Sykut-Domańska – członek

Wydziałowa Komisja do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą:

dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni – przewodniczący
prof. dr hab. Barbara Baraniak – członek
prof. dr hab. Jerzy Jamroz – członek
prof. dr hab. Stanisław Mleko – członek
dr hab. Dominik Szwajgier, prof. uczelni – członek
dr Wojciech Radzki – członek

Wydziałowa Komisja do spraw Promocji:

dr hab. Dariusz Kowalczyk, prof. uczelni – przedwodniczacy
dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni – członek
dr hab. Marzena Włodarczyk-Stasiak – członek
dr Monika Sachadyn – Król – członek
dr inż. Katarzyna Skrzypczak – członek
dr Jadwiga Stachowicz – członek
dr Aneta Sławińska – członek
dr Anna Wirkijowska – członek

Stała Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego:

Dziekan prof. dr hab. Izabella Jackowska – przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Jamroz
prof. dr hab. Barbara Baraniak