w jednej linii od lewej do prawej ułożone są: flaga Unii Europejskiej, logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informujemy, że projekt pt. „Innowacyjne rozwiązanie w zakresie poprawy wartości żywieniowej produktów mięsnych z mięsa indyka o cechach żywności wygodnej” jest prowadzony we współpracy z przedsiębiorcami. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie poprawy walorów żywieniowych przy jednoczesnym wydłużeniu terminu przydatności do spożycia surowych wyrobów mięsnych wyprodukowanych z mięśni udowych indyków z dodatkiem roślin strączkowych oraz kultur bakteryjnych SafePro. Inicjatywa jest finansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach konkursu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie M16 „Współpraca”.

Podmioty realizujące projekt:

  • Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. (Lider)
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Partner)
  • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Partner)
  • 1 rolnik indywidualny (Partner)

Kierownikiem etapów badawczych realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest dr hab. inż. Małgorzata Karwowska prof. Uczelni z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego.

Projekt jest realizowany od 26.05.2023 do 31.12.2024, a jego całkowita wartość wynosi 3 962 477 zł, z czego kwota dla UPL to 268 216 zł.

Problem, którego odzwierciedleniem są założenia projektu, dotyczy rozwiązania łączącego kilka aspektów zmierzających do uzyskania wysokojakościowych produktów mięsnych wykazujących cechy funkcjonalne. Takie innowacyjne rozwiązanie daje korzyści zdrowotne dla potencjalnych konsumentów. Rezultatem planowanych operacji będzie zatem opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu mięsnego z mięsa indyczego o wysokiej wartości żywieniowej (bez syntetycznych dodatków, z udziałem surowca roślinnego bogatego w składniki bioaktywne, będącego źródłem błonnika pokarmowego) i cechach żywności wygodnej.

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi badawczemu i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do kontaktu z Działem Nauki wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie krajowych projektów badawczych.