7-10 czerwca 2023 r. uczestnicy projektu „FOOD Quality in Digital Age” odwiedzili Węgierski Uniwersytet Rolniczo-Przyrodniczy w Budapeszcie (MATE)! 20 doktorantów i naukowców z Polski, Czech, Serbii, Słowacji i Węgier wzięło udział w szkoleniach laboratoryjnych, spotkaniach projektowych i wyjazdach terenowych do firm regionalnych z sektora produkcji i przetwarzania żywności.

Spotkanie było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi interesariuszami projektu oraz rozpowszechnienia pierwszych wyników projektu.

Szkolenie laboratoryjne przeprowadzone przez MATE koncentrowało się na nieniszczących metodach analitycznych służących do oceny jakości żywności. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych opartych na podejściu design thinking. Szkolenie zostało poprzedzone sesją przygotowawczą on-line, która wprowadziła uczestników w ideę współtworzenia i myślenia projektowego. Wyniki prac laboratoryjnych zostały z sukcesem zaprezentowane przez doktorantów podczas specjalnej sesji networkingowej po konferencji BIOSYSFOODENG 2023.

Podczas pobytu w Budapeszcie uczestnicy odwiedzili dwie regionalne firmy przetwórstwa spożywczego (produkcja i przetwórstwo jaj oraz przetwórstwo mięsa), gdzie mogli obejrzeć rozwiązania cyfrowe stosowane w procesie produkcji żywności, a także omówić możliwości ich ulepszenia.

Wizyta była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi interesariuszami projektu z sektora produkcji żywności i nie tylko. Konsorcjum spotkało się z siecią międzynarodowych organizacji partnerskich MATE skupioną, m.in. w ramach inicjatywy E³UDRES² oraz wzięło udział w wydarzeniu networkingowym towarzyszącym konferencji BIOSYSFOODENG 2023, podczas którego prof. Bartosz Sołowiej (Koordynator Projektu) wygłosił wykład otwarty na temat Funduszu Wyszehradzkiego, projektu „FOOD Quality in Digital Age” i jego pierwszych osiągnięć.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali:

  • dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – Koordynator Projektu,
  • dr Maciej Nastaj,
  • dr Jagoda Szafrańska,
  • mgr inż. Anna Krajewska (doktorantka),
  • mgr inż. Robert Waraczewski (doktorant),
  • mgr Marlena Wosiak (Biuro Projektów Międzynarodowych).

W dniach 30 września – 4 października 2023 r. uczestnicy projektu wezmą udział w kolejnym spotkaniu, które zostanie zorganizowane w Belgradzie i Kopaoniku w Serbii przez Wydział Rolniczy Uniwersytetu w Belgradzie. Będzie ono dotyczyło tematu Computer Vision System (CVS).

galeria zdjęć
Zobacz

Z przyjemnością informujemy, że projekt „FOOD Quality in Digital Age” ma już swoją stronę internetową, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o tej inicjatywie: www.digitalfoodquality.com.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony projektu!

Tekst: Biuro Projektów Międzynarodowych
Zdjęcia: Uczestnicy projektu
Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.