Szkolenie dla Studentów „Auditor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardów BRCGS oraz IFS” – relacja

W dniach od 15 do 17 lutego br. odbyło się trzydniowe szkolenie, w którym uczestniczyło 39 studentów drugiego roku kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studia stacjonarne II stopnia nt., Auditor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardów BRCGS oraz IFS. Szkolenie zostało zorganizowane przez Panią dr hab. inż. Karolinę Wójciak, profesor UPL – Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.
 
Trzydniowy kurs został przygotowany na podstawie wymagań międzynarodowych standardów BRCGS oraz IFS. W trakcie szkolenia identyfikacji podlegały wymagania prawne dotyczące produkcji żywności w powiązaniu z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, interpretacja wymagań BRC oraz IFS oraz proces auditowania wg normy ISO 19011.
 
Szkolenie zakończyło się egzaminem. Wszyscy uczestnicy szkolenia uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu i otrzymali certyfikaty potwierdzające kompetencje Auditora wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardów BRCGS oraz IFS wydane przez jednostkę certyfikującą TUV NORD Polska.
 
Serdecznie gratulujemy!