Informujemy, że projekt pt. „Rzemieślnicza produkcja żywności i kosmetyków w oparciu o naukę i praktykę” złożony przez dr inż. Monikę Michalak-Majewską w I edycji konkursu w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II – Popularyzacja nauki” Ministra Edukacji i Nauki otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości 157 393,51 zł.

Projekt będzie realizowany na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii w formie wykładów i warsztatów. Celem projektu jest wsparcie merytoryczne i praktyczne producentów, którzy chcą zdobyć wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie rzemieślniczego wytwarzania żywności i kosmetyków w oparciu o surowce tradycyjne, regionalne oraz ekologiczne, również w celu wprowadzania ich do obrotu rynkowego.

Projekt skierowany będzie do producentów rolnych z województwa lubelskiego z możliwością rozszerzenia o województwa ościenne, a działaniami zostanie objętych 60 osób.