Staż naukowy doktorantki z Czech

W dniach 19.04.2022 – 18.05.2022 w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności, Martina Pečová doktorantka Uniwersytetu Nauk Weterynaryjnych w Brnie, odbyła staż naukowy pod opieką dr inż. Eweliny Zielińskiej. Miesięczny pobyt pozwolił stażystce na poznanie nowych metod badawczych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu tematyki związanej ściśle z jej pracą doktorską – zastosowaniem owadów jadalnych w technologii żywności. Staż  dodatkowo zaowocował nawiązaniem współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetami.