15 czerwca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się Seminarium Naukowe pt. „Procesy fermentacyjne w technologii żywności” połączone z Jubileuszem 30-lecia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii prof. dr hab. Waldemar Gustaw przywitał Władze Uczelni oraz wszystkich uczestników i partnerów tego wydarzenia. Wśród znamienitych gości w Seminarium wzięli udział: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, prof. dr hab. Andrzej Marczuk – Prorektor ds. Kadr oraz prof. dr hab. Adam Waśko – Prorektor ds. Rozwoju Uczelni.

Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk uroczyście dokonał uroczystego otwarcia Seminarium Naukowego. Następnie dr hab. inż. Dariusz Stasiak, prof. uczelni – Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności przedstawił historię oraz osiągnięcia Oddziału Lubelskiego PTTŻ.

Podczas Seminarium zostały wygłoszone trzy referaty:

1. „Możliwość zastosowania fermentacji mlekowej w procesie biokonserwacji owocników grzybów jadalnych” autorstwa dr inż. Ewy Jabłońskiej-Ryś z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii;

2. „Badania autentyczności polskich win” autorstwa dr inż. Anny Stój z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka;

3. „Kształtowanie jakości produktów mięsnych z wykorzystaniem mlecznych napojów fermentowanych” przygotowany przez dr inż. Agnieszkę Latoch z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, po których podjęto interesującą naukową dyskusję.


Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii podziękował partnerom wydarzenia oraz wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie Sympozjum,  dr hab. Monice Karaś za koordynowanie tego przedsięwzięcia.

Sympozjum uświetnił występ Łukasza Jemioły z zespołem, który w nowych brzmieniach i aranżacjach przedstawił znane i lubiane piosenki. Artysta specjalizuje się w piosenkach retro oraz nurcie americana, przedstawił w muzycznej kreacji utwory współczesne oraz z minionego stulecia.

Galeria
Zobacz
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP
Zdjęcie nr 5  Kacper Pofelski /SAF UP
Zdjęcie nr 7 Oliwia Migdałek  /SAF UP
SAF UP – Studencka Akademia Fotograficzna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie