Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką”

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką”

W ostatnią sobotę (26.11) na Wydziale Nauk o Żywności i rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką”, który skierowany jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich z naszego województwa. W otwarciu projektu uczestniczyli: Pani Kamila Grzywaczewska – dyrektor KOWR OT w Lublinie, Pani Justyna Przysiężniak – kierownik KRUS w Krasnymstawie, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP, dziekan Wydziału – prof. dr hab. Waldemar Gustaw i kierownik projektu – dr inż. Monika Michalak-Majewska.

Zajęcia zainaugurował Pan Grzegorz Teresiński – ekspert ds. ekonomii społecznej, wykładem na temat międzypokoleniowej sztafety wzorców kulturowych realizowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Natomiast prof. dr hab. Paweł Glibowski wprowadził Uczestników w tematykę wpływu żywienia na zdrowie człowieka.

 

Projekt „Żywność, żywienie i zdrowie – tradycja wsparta nauką” finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Umowa nr SONP/SP/549821/2022 z dnia 22.11.2022 r.

 

 

Fot. Wojciech Radzki, Monika Michalak-Majewska