Realizacja zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Studenci i Pracownicy realizujący zajęcia na WNoŻiB,

     
Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 realizowane będą zajęcia zgodnie z  ZARZĄDZENIEM nr 18 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 10 lutego 2021 r.  


      Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie zdalnej do końca kwietnia 2021 r. W maju – o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli – planowane jest wprowadzenie kształcenia w sposób hybrydowy (wykłady i część ćwiczeń online, a ćwiczenia laboratoryjne związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej oraz badania związane z przygotowaniem prac dyplomowych – stacjonarnie – w budynkach Uczelni w ścisłym reżimie sanitarnym).
 

Harmonogram zajęć stacjonarnych zostanie umieszczony na stronie Wydziału do 25.04.2021 r.
                                                                                                   

                                                                          Dziekan Wydziału
                                                                   prof. dr hab. Izabella Jackowska