Zawieszenie zajęć w projekcie

W związku z epidemią covid-19 i zarządzeniem JM Rektora UP ograniczającym funkcjonowanie uczelni od dnia 13.03.2020 do odwołania zostaje zawieszone realizowanie zajęć w projekcie „DIETA BEZGLUTENOWA BEZ PRZESZKÓD-jedz zdrowo i smacznie”.  

 

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

Spotkanie z psychologiem zostaje przełożone na termin 21-22 marca 2020.

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

7 grudnia 2019 zapraszamy wszystkie dzieci biorące udział w projekcie „DIETA BEZGLUTENOWA BEZ PRZESZKÓD-jedz zdrowo i smacznie” i ich rodziców/opiekunów oraz dorosłych uczestników projektu na spotkanie świąteczno-mikołajkowe które odbędzie się w sali nr 1 w budynku Agro II przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie, w godzinach 14.00-18.00.

 

ZADANIE 1 

W okresie od 1 marca 2019 do 30 czerwca 2019 roku odbyła się 1 część projektu:

– zrealizowano 3 spotkania warsztatowe o charakterze teoretycznym na temat celiakii, nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten, ich rozpoznawania i diagnozowania, podstaw diety bezglutenowej czy bezpieczeństwa jaj stosowania.

– zrealizowano również dla chętnych uczestników indywidualne spotkania z dietetykiem w Poradni dietetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obejmujące między innymi ocenę stanu odżywienia i korektę obecnego planu żywieniowego.

 

BEZGLUTENOWY DZIEŃ DZIECKA

8 czerwca 2019 zapraszamy wszystkie dzieci biorące udział w projekcie „DIETA BEZGLUTENOWA BEZ PRZESZKÓD-jedz zdrowo i smacznie” i ich rodziców/opiekunów na bezglutenowy Dzień Dziecka który odbędzie się w sali nr 1  w budynku Agro II przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie w godzinach 14.00-18.00.

 

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie: „DIETA BEZGLUTENOWA BEZ PRZESZKÓD-jedz zdrowo i smacznie”. Poszukujemy osób w każdym wieku, zmagających się z celiakią i ich rodzin (np. dzieci z rodzicami i rodzeństwem), a także osób z nieceliakalną nadwrażliwością na gluten, bądź z innych powodów stosujących dietę bezglutenową. Projekt będzie realizowany przez pracowników i studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu: celiakia.projekt@gmail.com

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat celiakii, nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten oraz poprawa jakości życia osób chorych na celiakię i będących na diecie bezglutenowej a także poradnictwo dietetyczne i edukacja uczestników projektu jak prawidłowo komponować dietę zalecona przez lekarza, jakich produktów unikać, jak radzić sobie z podstawowymi problemami czekającymi osoby nowo zdiagnozowane.

 

Rekrutacja grupy docelowej będzie miała charakter ciągły; I tura składania dokumentów odbędzie się w dniach od 07.01.2019r. do 28.01.2019r.; pozostałe tury aż do momentu zrekrutowania 100 osób. Do projektu mogą zgłaszać się uczestnicy – w wieku poniżej 18 lat (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych) lub osoby pełnoletnie. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Kandydatów biorąc pod uwagę:

Kryteria premiujące:
1. wiek uczestnika, pierwszeństwo będą miały dzieci oraz młodzież z celiakią i na diecie bezglutenowej -10pkt
2. w przypadku osób dorosłych posiadanie dziecka chorego na celiakię- 5pkt

Kryteria dodatkowe:
1. posiadanie w rodzinie osoby z celiakią lub na diecie bezglutenowej – 3pkt

2. kolejność zgłoszeń – 1 pkt

* O zakwalifikowaniu Kandydata decydują: liczba uzyskanych punktów z oceny wg kryterium premiującego, a w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez 2 lub więcej osób decydują kryteria dodatkowe. 

** Uczestnicy projektu składają dokumenty zgłoszeniowe: w imieniu niepełnoletnich dzieci, podpisane dokumenty składają  rodzice/opiekunowie prawni, osoby dorosłe składają podpisane dokumenty w biurze projektu. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez osoby trzecie lub przesłać skany dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumentami rekrutacyjnymi są :
a) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

b) oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2)

 
Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Regulamin projektu i wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne będą w biurze projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o tym fakcie w terminie 7 dni od zakończenia 1 etapu rekrutacji. 

Regulamin projektu

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu:

Formularz zgłoszeniowy – załącznik 1

Oświadczenie o kwalifikowalności – załącznik 2

Oświadczenie uczestnika – załącznik 3

Formularz danych do SL – załącznik 4

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 5

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępne są formularze do wypełnienia przez pełnoletnich uczestników projektu lub przez rodziców/opiekunów niepełnoletnich uczestników projektu.

Formularz zgłoszeniowy wersja 2 jest dostepny od 7 stycznia 2019, jednak w okresie rekrutacji przyjmowane będą zarówno wersja 1 jak i wersja 2.

 

Formularz zgłoszeniowy – załącznik 1

 

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o wypełnienie 3-dniowego dzienniczka żywieniowego przed zgłoszeniem się na spotkanie z dietetykiem. Należy zapisać wszystkie posiłki zjedzone w ciągu trzech wybranych dni, z godzinami spożywania posiłków i wszystkimi produktami, potrawami i płynami, które znalazły się w diecie w opisywanych dniach. Bardzo proszę o zapisywanie posiłków i potraw przy użyciu miar domowych, np. kromka chleba, szklanka mleka, łyżka dżemu itd.

Dzienniczek żywieniowy – do wypełnienia

 [ Dzienniczek żywieniowy – do wypełnienia ]

 

Biuro Projektu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Chemii

ul. Akademicka 15 (budynek Agro, III p) pokój 424

20-950 Lublin

tel: 81-445-68-46

mail: celiakia.projekt@gmial.com