Miło nam poinformować, że 19.02.2024 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę o dofinansowaniu projektu „Efektywne kształcenie specjalistów dla branż kluczowych” z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki niemu m.in. nasi studenci kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, transport i logistyka oraz ekoenergetyka mogą liczyć na podniesienie swoich kompetencji.

Projekt znalazł się na pierwszym miejscu Listy wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” (nabór nr FERS.01.05-IP.08-001/23, Działanie 01.05 „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027) organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program FERS KSZTAŁCENIE DLA BRANŻ

Celem projektu jest zwiększenie oraz dopasowanie kompetencji 345 studentów UP w Lublinie do oczekiwań pracodawców branż kluczowych tj. energetyka odnawialna, transport oraz rolnictwo i przemysł spożywczy poprzez zmodyfikowanie programów kształcenia zgodnie z potrzebami rynku, zwiększenie kwalifikacji i kompetencji 34 osób z kadry dydaktycznej kształcącej studentów, a także realizację dodatkowych elementów kształcenia praktycznego podnoszących kompetencje studentów.

Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

  • Studentów rozpoczynających studia na UP w Lublinie w trzech naborach tj.: 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027 na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka (branża rolnictwo i przemysł spożywczy), transport i logistyka (branża transport) oraz ekoenergetyka (branża energetyka odnawialna).
  • Kadry uczelni zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na trzech ww. kierunkach.

Najważniejsze zadania w ramach projektu obejmą:

1) Modyfikacje programów kształcenia na trzech kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, transport i logistyka oraz ekoenergetyka;

2) Podniesienie kompetencji kadry zaangażowanej w dydaktykę na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, transport i logistyka oraz ekoenergetyka;

3) Podniesienie kompetencji/kwalifikacji studentów na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, transport i logistyka oraz ekoenergetyka;

4) Działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, transport i logistyka oraz ekoenergetyka.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z ORLEN S.A.   ORLEN Logo

Całkowita wartość projektu wynosi 5 307 742,00 zł, a kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich to
4 379 948,70 zł.

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez Dział Nauki we współpracy z Orlen S.A. oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr. hab. inż. Grzegorzem Majem, profesorem uczelni oraz dr. hab. inż. Andrzejem Kurancem, profesorem uczelni (kierunek transport i logistyka);  dr. hab. Karoliną Wójciak, profesorem uczelni (kierunek technologia żywności i żywienie człowieka);  dr. hab. inż. Aliną Kowalczyk-Juśko (kierunek ekoenergetyka).

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie