Profesor Bartosz Sołowiej redaktorem gościnnym w czasopiśmie Foods (IF = 4,092, Q1)

Miło nam poinformować, że dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni został powołany na redaktora gościnnego specjalnego wydania czasopisma Foods — „New Frontiers in Dairy Technology and Hydrocolloids”. Drugim redaktorem gościnnym jest Prof. Ping Shao z Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China.


Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, znajduje się w bazie Journal Citation Reports (Q1).


Czasopismo „Foods” obecnie posiada IF=4,092 (2019) oraz 70 pkt. i przypisane jest do następujących dyscyplin: nauki farmaceutyczne; nauki o zdrowiu; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 20 sierpnia 2021 r.


Więcej informacji o Special Issue „New Frontiers in Dairy Technology and Hydrocolloids”:
https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/dairy-hydrocolloids
 

[ Informacja do pobrania pdf ]