Próbna „Matura z Chemii u Przyrodników”

Próbna „Matura z Chemii u Przyrodników” organizowana jest przez pracowników Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii od 2015 roku i co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną i obwiązujące restrykcje wydarzenie to przeprowadzone było on-line. Celem próbnej matury jest sprawdzenie wiedzy z chemii, doskonalenie umiejętności oraz motywowanie do poszerzania wiedzy.


Do udziału w tegorocznej edycji „Matury z chemii u Przyrodników” zgłosiło się aż 654 maturzystów z całej Polski.


W dniu 27 marca 2021 roku zarejestrowani uczestnicy pobrali arkusz tegorocznej matury. Arkusz egzaminacyjny zawierał 33 zadania o łącznej sumie 60 punktów. W arkuszu dominowały zadania otwarte i zamknięte, które miały na celu sprawdzenie umiejętności rozumowania, argumentowania i wyciągania wniosków.


Nowością tegorocznego wydarzenia były dwa spotkania on-line, podczas których uczniowie mogli uzyskać odpowiedzi, rozwiązania i wyjaśnienia od pracowników Katedry Chemii: dr Jadwigi Stachowicz i dr inż. Urszuli Głaszcz.