Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zbadają sery typu oscypek we współpracy z naukowcami ze Słowacji

Biuro Projektów Międzynarodowych informuje, że projekt pt. Porównanie właściwości tradycyjnych serów typu Oscypek / Oštiepok produkowanych w Polsce i na Słowacji, przygotowany przez dr hab. inż. Bartosza Sołowieja, profesora uczelni z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii we współpracy z naukowcami ze ​Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze otrzymał dofinansowanie w kwocie 29 400 PLN z programu Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Słowacją.

Projekt realizować będą pracownicy Zakładu Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej, a jego celem będzie porównanie właściwości fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych serów typu oscypek pochodzących z Polski oraz Słowacji. Uzyskane wyniki pozwolą na jakościowe opisanie zróżnicowania serów oraz ich cech charakterystycznych. Opis jakości mikrobiologicznej może dostarczyć informacji niezbędnych do oceny ryzyka i kontroli jakości produktów mleczarskich. Projekt przyczyni się do podniesienia świadomości co do spożywanych przez społeczeństwo produktów oraz skierowania uwagi konsumenckiej na produkty tradycyjne, najwyższej jakości, pochodzące z produkcji regionalnej, bez stosowania wszechobecnych dodatków do żywności.

Realizacja projektu wzmocni współpracę naukową między dwiema organizacjami naukowymi, prowadząc do poprawy umiejętności badawczych obu zespołów oraz przygotowania przyszłych projektów naukowo-badawczych. Współpraca umożliwi również wymianę nauczycieli akademickich i studentów w ramach istniejących programów w krajach UE.

Grant wspiera mobilność naukowców realizujących projekt badawczy w zespole polsko-słowackim. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.

Wyniki konkursu opublikowane zostały na stronie NAWA.

Projekt został opracowany przy wsparciu Biura Projektów Międzynarodowych – zapraszamy do kontaktu i aplikowania w kolejnych edycjach konkursu ()!