Powołanie Sekcji Chemii i Technologii Zbóż w ramach Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Miło nam poinformować, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności na posiedzeniu z dnia 30 marca 2023 uchwałą nr 02/23/Z Zarządu Głównego PTTŻ powołał Sekcję Chemii i Technologii Zbóż z siedzibą w Zakładzie Inżynierii i Technologii Zbóż w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomi na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uchwałę podjęto przy pełnej akceptacji wszystkich Członków Zarządu Głównego PTTŻ.

Zakres działania nowo powołanej Sekcji będzie się koncentrował na działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej skupionej na zagadnieniach związanych z technologią zbóż, jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym surowców i produktów zbożowych oraz rolą produktów zbożowych w żywieniu człowieka.

Uchwała w sprawie utworzenia Sekcji Chemii i Technologii Żbóż