Porozumienie o współpracy UP Lublin z Institute of Sciences of Food Production National Research Council w Bari (Włochy).

22 lutego 2023 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Institute of Sciences of Food Production National Research Council w Bari (Włochy). Porozumienie zainicjowane zostało przez dr hab. Małgorzatę Karwowską, profesor Uczelni z Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością (Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego) i jest wynikiem odbytego przez nią stażu naukowego w Instytucie.

Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz dr Antonio Francisco Logrieco Dyrektor Institute of Sciences of Food Production National Research Council w Bari. Dotyczy ona przede wszystkim współpracy naukowej obu uczelni. Przewiduje m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych, pisanie wspólnych publikacji naukowych oraz organizację konferencji naukowych.