Pierwsze spotkanie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii

Pierwsze spotkanie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych powołanej przy Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyło się 16 lutego 2023 roku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w Radzie Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych, władze Dziekańskie Wydziału, kierownicy jednostek oraz członkowie Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zwracając się do uczestników wydarzenia podkreślił jego znaczenie dla Wydziału i Uczelni. Wyraził przekonanie, że powołanie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych pogłębi współpracę pomiędzy pracownikami Wydziału i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Rada Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych ma charakter organu doradczo-opiniodawczego. Jej utworzenie stanowi kontynuację i uprawomocnienie działań, które były realizowane przez poszczególne jednostki Wydziału. W jej skład wchodzą przedstawiciele reprezentujący  przedsiębiorstwa branży spożywczej, biotechnologicznej, gastronomicznej oraz poradnictwa dietetycznego:

 1. Prezes Krzysztof Borkowski (Zakład Mięsny “Mościbrody” Sp. z o.o.)
 2. Prezes Waldemar Ferschke (Medisept Sp. z o.o.)
 3. Prezes Piotr Nowak (Korab Garden Sp. z o.o.)
 4. Prezes Mieczysław Starkowicz (BIOMED LUBLIN S.A.)
 5. Dyrektor Krzysztof Zaniewski (Super Drob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A.)
 6. Prezes Jarosław Zawadzki (Dr Gerard Sp. z o.o.)
 7. Sylwia Stachyra (CookShe by Sylwia Stachyra)
 8. Prezes Zbigniew Wnukowski, Pełnomocnik ds. jakości Agnieszka Kołosińska („Dyspol” Wanda Wnukowska)
 9. Kierownik Produkcji Izabela Grabowska-Chlebio (SM Bieluch w Chełmie)
 10. Pełnomocnik Zarządu Maciej Bartoń (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych “Polska Ekologia”)
 11. Justyna Siwiela-Tomaszczyk (Poradnia Vitanutrica)

Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału prof. dr hab. Waldemar Gustaw. Po wystąpieniu JM Rektora dalszą część spotkania poprowadziła przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. UPL. W trakcie spotkania przedstawiono działalność naukową pracowników Wydziału oraz ofertę dydaktyczną Wydziału. Omówiono również zakres działalności Rady, przedstawiono propozycję planów wspólnych działań na najbliższy rok, które będą obejmowały między innymi: współudział w realizacji badań oraz możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, opiniowanie programów studiów realizowanych na Wydziale oraz współudział w innych wydarzeniach organizowanych przez Wydział.

W trakcie spotkania w wyniku głosowania wybrano przewodniczącego Rady, którym został Prezes Mieczysław Starkowicz (BIOMED LUBLIN S.A.) oraz zastępcę Sylwię Stachyrę (CookShe by Sylwia Stachyra).

Spotkanie ekspertów i interesariuszy zewnętrznych wskazało jak istotna jest ta inicjatywa dla funkcjonowania Wydziału w zakresie nauki i dydaktyki w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Ścisła współpraca nauki i praktyki stanowi jednocześnie ważny element rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach.

Fot. Wojciech Radzki