Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Czerneckiej