Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Kingi Marzec-Stasiak