Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Ferysiuk