Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Teterycz