Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jańczuk-Grabowskiej