Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Ady Krawęckiej