Oddział Lubelski PTTŻ wspierał organizacje Sympozjum Studenckich Kół Naukowych (15 kwietnia 2021 r., Lublin) przeprowadzając konkurs na najlepsze prace prezentowane w sesji referatowej i posterowej w Sekcji Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

Komisje w składzie:

Komisja do oceny prac prezentowanych w sesji referatowej:

  1. dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni
  2. dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni
  3. dr Katarzyna Skrzypczak

 

Komisja do oceny prac prezentowanych w sesji posterowej:

  1. dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni
  2. dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni
  3. dr Monika Michalak-Majewska

 

postanowiły wyróżnić następujące prace:

Sesja referatowa:

I nagroda –        Krzysztof Smarzyński, Paulina Sarbak (Właściwości odżywcze i fizykochemiczne ciastek kruchych z mączką ze świerszczy);

                           Karolina Dębek, Maciej Kalinowski, Angelika Mastalerczyk, Jan Dąbrowski, Dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara                                (Zastosowanie kukurbitacyny B w terapii nowotworów)

II nagroda –       Patrycja Skwarek (Ocena jakości wybranych probiotycznych napojów mlecznych i jogurtów);

                           Aleksandra Garbacz, Kamila Rachwał (Toksyna botulinowa – mechanizm działania i zastosowanie)

III nagroda –      Agata Michalska (Wpływ  warunków ekstrakcji na skład i aktywność chemiczną ekstraktów z kwiatu kaliny);

                           Rafał Oleszczuk, Michał Smyka, Jakub Mendocha (Witamina D w przewlekłej chorobie nerek)

 

Sesja posterowa:

I nagroda –        Karolina Roman, Anna Jasiewska, Piotr Domaradzki, Anna Teter, Mariusz Florek (Rola i znaczenie programów                                               żywieniowych kierowanych do młodzieży szkolnej);

                           Antonina Krawczyk, Jan Sadurski, Anita Gorczyca, dr hab. Magdalena Polak-Berecka (Biofilm bakteryjny w produkcji                                   żywności)

II nagroda –       Weronika Kruk, Justyna Libera, Kamila Ładosz (Wiedza personelu zakładu żywienia zbiorowego na temat funkcjonowania                               w placówce systemu gwarantującego jakość i bezpieczeństwo posiłków)

III nagroda –      Artur Niedzielski (Dodatek naturalnych przeciwutleniaczy jako przykład współczesnej strategii poprawy wartości żywieniowej                                produktów mięsnych);

                           Małgorzata Kawalec, Aleksandra Garbacz, Marta Dec (Mykoproteina zamiennikiem mięsa)

 

Z uwagi na wysoki poziom prezentowanych prac Komisja przyznała równorzędne nagrody doceniając zarówno prezentowane prace badawcze jak i przeglądowe.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!