Nowy projekt na Wydziale pt. „Silent science, czyli koleżeńskie strefy zespołowej nauki i wypoczynku”

Na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii realizowany będzie projekt
pt. „Silent science, czyli koleżeńskie strefy zespołowej nauki i wypoczynku”
przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Lublin Akademicki.

 

Inicjatywa ma na celu stworzenie miejsc przyjaznych studentom, służących do odpoczynku i grupowej nauki. W projekcie zaplanowano także organizację wydarzeń towarzyszących strefom, w tym związanych z lubelskim rynkiem pracy, mentoringiem koleżeńskim czy wymianą roślin i książek. Zaplanowano także aktywności integrujące studentów polskich i zagranicznych Wydziału oraz inicjatywę dla młodzieży z lubelskich szkół średnich.

Utworzenie stref zespołowej nauki i wypoczynku umożliwi osobom studiującym na Wydziale nie tylko wygodny odpoczynek pomiędzy zajęciami, ale też zacieśni więzi koleżeńskie, a wydarzenia i aktywności towarzyszące strefom zachęcą do podejmowania kreatywnych działań.

Wniosek został przygotowany przez Panią dr inż. Izabelę Podgórską-Kryszczuk z Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności przy wsparciu Pani dr hab. inż. Karoliny Wójciak, prof. UPL – Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki oraz we współpracy ze Studentami z Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

Wiosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej zdobywając maksymalne możliwe do uzyskania finansowanie w kwocie 15 000 zł.