Nominacja profesorska dla prof. dr hab. Bartosza Sołowieja

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP z dnia 11 grudnia 2023 roku prof. dr hab. Bartosz Sołowiej z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Profesor Bartosz Sołowiej

Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej pracuje w Zakładzie Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego na Wydziale Nauk o Żywności
i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 1 września 2020 r. pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jako naukowiec zajmuje się m.in. wykorzystaniem białek i polisacharydów do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów spożywczych, głównie mleczarskich, m.in. serów topionych, sosów serowych, deserów mlecznych, mlek fermentowanych, batonów wysokobiałkowych, napojów funkcjonalnych; projektowaniem żywności funkcjonalnej i prozdrowotnej oraz żywności ekologicznej; właściwościami reologicznymi, przeciwutleniającymi i teksturą żywności.

Bartosz Sołowiej jest absolwentem prestiżowego programu MNISW Top 500 Innovators “Science. Management. Commercialization.” na University of California, Berkeley, USA. Był wielokrotnym laureatem stypendiów badawczych z cenionych ośrodków międzynarodowych, w tym University of Victoria Melbourne (Australia) (5 miesięcy w 2018/2019 r. – Australian Government Fellowship (Endeavour Research Fellowship)); University of British Columbia, Vancouver, Kanada
(5 miesięcy w 2009 roku oraz 3 tygodnie w 2022 roku – Dekaban Foundation Scholarship) oraz Hebrew University of Jerusalem, Izrael (2 miesiące w 2004 roku – MASHAV Fellowship). W latach 2003-2023 uczestniczył w wielu międzynarodowych programach szkoleniowych, takich jak: „Liderzy w Zarządzaniu Uczelnią” – Technical University in Munich – TUM (Niemcy); „China-Poland Training Course on Food Safety and Import-Export Inspection Technology” w Pekinie, Szanghaju i HangZhou (Chiny); „Food and Consumer” – Corvinus University w Budapeszcie (Węgry); „Agriculture – raw materials for industry” – University of Life Sciences w Wiedniu (BOKU) (Austria); „Safety in the Agro-Food Chain” – Ghent University (Belgia); „Masters of Didactics” – University of Groningen (Niderlandy). Ponadto w 2020 r. odbył miesięczne staże naukowe na University of Belgrade (Serbia) w ramach programu PROM (NAWA) oraz na Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja) w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Był koordynatorem UP Lublin (2021-2023) w programie CEEPUS (NAWA) – Central European University Exchange Program (CIII-RS-1512-01-2021) „Improving Food Quality with Novel Food Processing Technologies”.

Wypromował 2 doktorów (w tym 1 w ramach projektu MNiSW (MEiN) „doktorat wdrożeniowy” (firma EUROHANSA)). Aktualnie jest opiekunem 3 doktorantów, w tym 1 z firmy Jasiołka sp. z o.o., finansowanego ze środków MEiN w ramach projektu „doktorat wdrożeniowy”. Był promotorem 150 prac dyplomowych (w tym 58 prac magisterskich i 92 inżynierskich/licencjackich). Recenzował
2 rozprawy habilitacyjne i 5 rozpraw doktorskich, 1 raz był członkiem komisji habilitacyjnej.

Uczestniczył/uczestniczy w 10 projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym w 7 projektach jako kierownik: 2 międzynarodowych projektach: „Food Quality in Digital Age” z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier, Serbii, finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego (VF) oraz „Diversity of traditional Oscypek/Oštiepok type cheeses produced in Poland and Slovakia” w ramach programu Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Słowacją; 4 projektów krajowych (NCN, MRiRW i MNISW/MEiN), oraz w 2 projektach jako wykonawca ((MRiRW) i Europejski Fundusz Strukturalny (EFS)), jak również w 1 projekcie jako ekspert naukowy (Europejski Fundusz Społeczny). Od października 2023 roku jest kierownikiem – liderem całościowego zadania (100 mln złotych) pt. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” (MEiN), którego celem głównym jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych. W sieci badawczej uczestniczą: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Lider), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej współpracował/współpracuje naukowo z wieloma firmami z sektora spożywczego i gospodarczego, m.in. EUROHANSA (Puławy), ESA (Angers, Francja), JAL (Luboszyce), KRAUTEX Bogusław Domański (Żółkiewka), Bempresa Sp. z o.o. (Lublin), LACTALIS Poland Sp. z o.o. (Warszawa), Establo Pharma (Lublin), Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne “Figa” Waldemar i Tomasz Maziejuk (Mszana), Producent BIO Soków NFC Korab Garden Sp. z o.o. (Samoklęski), Agencja Promocji Biznesu – Bikotech (Żory), Lubelski Klub Biznesu (Lublin), „JK” Sp. z o.o. (Zakład Mięsny Jasiołka, Dukla), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” (Warszawa).

Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń oraz komitetów, w tym m.in.: Top 500 Innovators (Polska), Endeavour Alumni Network (Australia) oraz Haas/Berkeley Alumni Association (USA), Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ), Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN.

W latach 2017-19 oraz 2019-20 był członkiem Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego, a następnie pierwszej Rady Uczelni UP w Lublinie, natomiast obecnie jest członkiem m.in. Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin, Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Rady Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Lubelskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości oraz Rady Redakcyjnej (Editorial Board), jednego z najbardziej prestiżowych czasopism mleczarskich na świecie – International Dairy Journal (Elsevier) oraz International Journal of Food Science and Technology (Wiley).

Jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych oraz recenzentem projektów naukowych m.in. dla Europejskiego Instytutu Innowacji oraz Instytutu Innowacji i Technologii finansowanych przez Komisję Europejską (EIT Food oraz EIT Health – 43 projekty), Chorwackiej Fundacji Nauki (HRZZ – 1 projekt), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR – 4 projekty) oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI – 6 projektów).

Od 2009 r. prof. Bartosz Sołowiej jest międzynarodowym wykładowcą (Hiszpania, Francja, Turcja, Niderlandy, Estonia, Litwa, Grecja, Chorwacja, Czechy, Słowacja) w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility.

Jest autorem lub współautorem 150 publikacji, z czego 78 jest indeksowanych w bazie Scopus; sumaryczny Impact Factor (IF)=185,57, liczba punktów MEiN=5097 pkt, indeks H=18, liczba cytowań wg Scopus=955.

Za zaangażowanie zawodowe oraz działalność naukowo-dydaktyczną prof. dr hab. Bartosz Sołowiej był wielokrotnie nagradzany, otrzymując m.in. srebrny medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” oraz „Brązowy Medal za Długoletnią Służbę”, jak również nagrody indywidualne, zespołowe i projakościowe Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W czasie wolnym uprawia sport – piłka nożna, pływanie, jazda na nartach, na rowerze. Jego hobby to również śpiewanie (Zespół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – „Klasyczni w Rocku”), jak również muzyka – punk rock i rap.