Mgr inż Małgorzata Sikora nominowana do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021

Miło nam poinformować, że Centrum Inteligentnego Rozwoju nominowało panią mgr inż. Małgorzatę Sikorę, pracownik na stanowisku asystent badawczo-dydaktycznyz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii Nauka dla lepszego życia w przyszłości za realizację projektu badawczego pn. “Biofortyfikacja i modelowanie procesu brązowienia enzymatycznego żywności niskoprzetworzonej poprzez pozbiorcze zastosowanie funkcjonalnych ekstraktów pochodzenia naturalnego”
 

Laureatami wyróżnienia zostają Uczeni, którzy realizują obiecujące badania na etapie podstawowym lub aplikacyjnym, z myślą o wykorzystaniu wyników swoich projektów w przyszłości na rynku, aby służyły społeczeństwu. Wykazują się przy tym chęcią otwartej komunikacji, upowszechniania i promocji swoich prac od początkowego etapu aż po jego zakończenie. Robią to, aby uwypuklić wagę prowadzonych badań dla poprawy życia społeczeństwa i rozwoju gospodarki. Zwiększają tym samym też swoją szansę na to,  aby projekt mógł w przyszłości pozytywnie wpływać na konkretne dziedziny życia oraz na wzmocnienie wizerunku polskiej nauki.
 
Nagroda „Naukowiec Przyszłości” to wyróżnienie, które nie odnosi się do wieku Naukowca, doświadczenia, czy wartości projektu. To nagroda dla ludzi inspirujących – zarówno na początku swojej kariery naukowej, jak i dla doświadczonych praktyków w swoich dziedzinach. Wszystkich Laureatów łączy natomiast fakt, że chcą aby ich praca miała wpływ na przyszłość, w nowoczesny sposób promując wagę celów swoich projektów.
 

Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem merytorycznym Nagrody Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym i współorganizatorem sekcja tematyczna Rzecz O Innowacjach i Inwestycjach oraz program GoPL. Nagrody zostaną wręczone podczas 6. Forum Inteligentnego Rozwoju – w czasie odbywającej się w jego programie Gali Nagrody „Naukowiec Przyszłości”.
 

Serdecznie gratulujemy!