Medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” dla władz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

24 listopada 2023 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki podczas uroczystości w sali im. Profesora Lecha Kaczyńskiego, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył złote oraz srebrne medale władzom UP w Lublinie.

zdjęcie grupowe laureatówMedale “Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” przyznawane są za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Z rąk Ministra Edukacji i Nauki złoty medal odebrał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, natomiast srebrny medal otrzymał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni.

ceremonia wręczenia medaliOdznaczeni srebrnymi medalami zostali również:

– Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni

– Prorektor ds. Kadr, prof. dr hab. Andrzej Marczuk

– Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Adam Waśko

Więcej informacji

Zdjęcia: www.gov.pl