Katedra Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Letniej Szkole „Chemia u Przyrodników”.

Warsztaty laboratoryjne odbędą się w dniach 28 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. w godzinach 9:30 – 13:00. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń chemicznych, obejmujących m.in. reakcje jakościowe i ilościowe dla związków nieorganicznych. Zapoznają się z reakcjami charakterystycznymi dla wybranych pierwiastków bloku s, p i d. Wykonają doświadczenia z kinetyki i procesów równowagowych. Na koniec każdego dnia uczestnicy letniej szkoły chemii będą mieli możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w zadaniach laboratoryjnych.

Zgłoszenia indywidualne poprzez formularz zgłoszeniowy prosimy składać do dnia 24 czerwca 2022 r. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidziano 30 miejsc. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!