Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności

DZIEKAN   WYDZIAŁU  NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO w  LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta

w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności

 

Ogłoszenie konkursu