Drogiej Koleżance
dr Urszuli Szymanowskiej,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają

pracownicy Katedry Biochemii i Chemii Żywności
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie