I edycja Olimpiady Wiedzy o Technologii Żywności

W tym roku na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii po raz pierwszy odbyła się Olimpiada Wiedzy o Technologii Żywności organizowana przez Studenckie Koła Naukowe: Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności oraz Technologów Żywności, pod opieką mgr. inż. Doroty Teterycz, dr inż. Justyny Libery oraz dr inż. Anny Wirkijowskiej. Szkolny etap Olimpiady odbył się 17 kwietna b.r., a po wyłonieniu najlepszych Uczniów z poszczególnych szkół, tydzień później (24 kwietnia b.r.), odbył się etap finałowy. Oba etapy, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zostały zrealizowane z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

 

 

 

 

 

W Olimpiadzie wzięli udział Maturzyści z 9 szkół ponadpodstawowych o profilach związanych z technologią żywności, gastronomią i żywieniem człowieka. Uczniowie reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, co przełożyło się na wyniki konkursu.

Nagrodą w Olimpiadzie były „indeksy” na kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka lub inny kierunek na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. W tej edycji Olimpiady przyznano ich aż 12. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla pozostałych Uczestników oraz dla Nauczycieli nagrody w postaci gadżetów uczelnianych sfinansowała Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Izabella Jackowska.

Udział w Olimpiadzie był dla Uczniów nie tylko formą sprawdzenia wiedzy zdobywanej przez kilka lat, ale także świetną zabawą. Atmosfera w trakcie przeprowadzania wydarzenia była bardzo przyjemna, o co starali się zarówno Organizatorzy, jak i Nauczyciele opiekujący się Uczniami.

Zainteresowanie Olimpiadą stale rośnie, więc w planach jest organizacja jej kolejnych edycji. Mamy nadzieję, że już w październiku spotkamy się z Naszymi Olimpijczykami na Studiach na naszym Wydziale.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Organizatorom, gratulujemy Zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy o Technologii Żywności.