Harmonogram realizacji zajęć w formie stacjonarnej na WNoŻiB w semestrze letnim 2020/21

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych, które zostały zaplanowane do przeprowadzenia w formie stacjonarnej:

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

 

Zajęcia będą odbywały się w budynkach Uczelni w ścisłym reżimie sanitarnym.

Zajęcia odbywające się tego samego dnia – zgodnie z rozkładem zajęć – ale nie zgłoszone do przeprowadzenia w formie stacjonarnej odbędą się w innym terminie.

Dzień i godzinę ich przeprowadzenia należy indywidualnie uzgodnić z osobami prowadzącymi poszczególne ćwiczenia.