Eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 8 kwietnia 2022 roku odbyły się eliminacje okręgowe XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiadę przeprowadził Komitet Okręgowy działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, którego przewodniczącym jest dr hab. Piotr Kraska prof. uczelni.

Na naszym Wydziale uczniowie rywalizowali w ramach dwóch bloków tematycznych – Gastronomii oraz Technologii żywności. Funkcję przewodniczących Jury w poszczególnych blokach pełniły odpowiednio dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś oraz dr inż. Agnieszka Malik.  Eliminacje tradycyjnie składały się z części testowej oraz praktycznej. W zmaganiach wzięło udział 35 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

W ramach bloku Gastronomia najwyższą punktację uzyskali: Weronika Osuch z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (I miejsce), Emil Poniewierka z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu (II miejsce) oraz Monika Nowak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie (III miejsce); a bloku Technologia żywności: Nikodem Orysiak  z Zespołu Szkół Nr 5 w Lublinie (I miejsce), Sabina Szatkowska z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (II miejsce) oraz Dawid Łbik  z Zespołu Szkół Nr 5 w Lublinie (III miejsce).

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!