„Dietetyka dla wszystkich” – pod takim hasłem odbył się na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Dzień Promocji Wiedzy Żywieniowej w UP w Lublinie. Studenci I roku kierunku dietetyka II stopnia podjęli wiele ważnych tematów dotyczących odżywiania i jego wpływu na wiele aspektów ludzkiego życia.

Wydarzenie, objęte patronatem honorowym JM Rektora UP w Lublinie, zostało uroczyście otwarte przez Władze Uczelni i Wydziału.  Dziekan prof. dr hab. Waldemar Gustaw przywitał wszystkich uczestników i sponsorów tego projektu, następnie głos zabrała prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – dr hab. Urszula Kosior Korzecka, prof. uczelni, która podkreśliła jak istotna jest poruszana na nim tematyka i podziękowała organizatorom wydarzenia: prodziekan prof. dr hab. Magdalenie Polak-Bereckiej, dr inż. Agnieszce Malik oraz Studentom I roku kierunku dietetyka II stopnia.


W pierwszym wykładzie („Mózg lubi porządek”), który poprowadziła Gabriela Gutowska, poruszony został temat strategii unikania zewnętrznych rozpraszaczy podczas nauki i pracy, „porządkowania” swoich zadań i myśli, sposobów tworzenia dobrych nawyków, pozwalających porządkować życie codzienne oraz podstawy techniki „mindfulness”. Przedstawiła również zagadnienie osi mózgowo-jelitowej – połączenia pomiędzy mózgiem i przewodem pokarmowym i wpływu odżywiania na pracę naszego mózgu.

Drugi wykład („Modne diety, ale czy zdrowe?”) poprowadziły Weronika Michalska oraz Emilia Ozdoba. Prowadzące wyjaśniły terminy takie jak PPM (podstawowa przemiana materii), PAL (współczynnik aktywności fizycznej) czy CPM (całkowita przemiana materii), a także poddały w wątpliwość walory zdrowotne najpopularniejszych diet. Przedstawiły zalety i wady omawianych diet, analizując je pod kątem bogactwa w składniki odżywcze, poziomu stresu dla organizmu oraz przełączania go w „tryb awaryjny”.


„I żyli długo i szczęśliwie…czyli przepis na długowieczność” to wykład autorstwa Agnieszki Serek i Aleksandry Rusieckiej. Ten trzeci z kolei wykład mówił o sposobach wydłużenia życia z pomocą odpowiedniego odżywiania oraz podejścia do jedzenia. Prelegentki skupiły się tu głównie na maksymalnym ograniczeniu spożywania produktów przetworzonych, napojów gazowanych oraz fast-foodów, a także na „celebracji” posiłku, czyli jedzeniu go bez pośpiechu i żadnych dystraktorów.

Paulina SamociukAgata Sochan przedstawiły wykład pt. „Akademia Płodności”. Prelegentki omówiły nawyki żywieniowe, sprzyjające zwiększeniu możliwości zajścia w ciążę. Zawarte w wykładzie informacje pozwoliły dowiedzieć się ,jak przedstawiciele obu płci mogą zmaksymalizować swoje szanse na skuteczne starania o potomstwo poprzez odpowiednie dobieranie konkretnych składników odżywczych, zawartych w produktach naturalnych.

W kolejnym wykładzie „Niezłe ziółko”, Julia Wiśniewska mówiła o zastosowaniu i właściwościach ziół. Wspomniane zostały między innymi gatunki ziół, które pomagają w walce z depresją i cukrzycą. Autorka przedstawiła cały wachlarz ziół, pozwalający uzyskać składniki odżywcze, a także walczyć z zapaleniami i alergiami.

Ostatni wykład nosił tytuł „Zasmakuj w Czarnym Złocie”. Jego prowadzącą była dr Magdalena Kryska – przedstawicielka „Korab Garden sp. z.o.o.”. Tematem była aronia, a dokładniej – jej zbawienne działanie na ludzki organizm. Mowa między innymi o przeciwdziałaniu nadciśnieniu, cukrzycy, grypie oraz COVID-19. Prowadząca podzieliła się ze słuchaczami wynikami najnowszych badań naukowych, które wskazują na bezpośredni związek pomiędzy regularnym piciem soku z aronii z poprawą jakości wzroku. Słuchacze dowiedzieli się, że sok z aronii pomaga nie tylko obniżać ciśnienie tętnicze krwi, ale także korzystnie wpływa na naczynia włosowate oka. Z tego względu aronia jest polecana do stosowania w profilaktyce chorób oczu, takich jak: zaćma, jaskra czy zwyrodnienie plamki żółtej.


Oprócz przygotowanych przez studentów wykładów, dla zainteresowanych dostępne były również tematyczne punkty porad żywieniowych (poznaj swoje hormony, dieta szczęśliwych ludzi, piękno zaczyna się od środka, sportowcu – białko to nie wszystko, liczy się wnętrze- analiza składu ciała, miej odwagę, nie nadwagę!), gdzie prowadzone były indywidualne konsultacje żywieniowe. Pieczę merytoryczną nad tą częścią wydarzenia sprawowały dr inż. Agnieszka Malik i mgr Karolina Nowosad. Dostępne było również stoisko do pomiaru ciśnienia tętniczego. Obok ulotek, na stołach dzięki życzliwości sponsorów znalazły się również eko-jogurty (Kabako-Gruppe) i soki naturalne (Korab Garden), odżywki dla sportowców (Titanium Sport) i karnety do siłowni i fitness-klubu (Endorfina Platinium). Osoby czujące taką potrzebę, mogły skorzystać z konsultacji z psycholog mgr Moniką Stelmasiak.


Na zakończenie wydarzenia prof. dr hab. Magdalena Polak-Berecka skierowała szczególne słowa podziękowania i uznania w stronę młodych dietetyków – Studentek i Studentów I roku II stopnia kierunku dietetyka za ich pracę w przygotowanie  interesujących wykładów i profesjonalnych punktów konsultacji żywieniowych i za to, że podzielili się swoją wiedzą na temat aktualnych problemów żywieniowych oraz kształtowania właściwych wyborów żywieniowych i postaw niezbędnych do zachowania i poprawy zdrowia własnego i innych. Prodziekan wyraziła swoją nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie pod hasłem „Dietetyka dla wszystkich” było pierwszym z cyklu Dni Promocji Wiedzy Żywieniowej na UP w Lublinie i że spotkanie takie odbędzie się znów za rok w celu edukacji żywieniowej ale też integracji wspólnoty akademickiej na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii.

Dr inż. Agnieszka Malik podziękowała Studentom za tak duże zaangażowanie w przemianie małego projektu z ćwiczeń w wydarzenie uczelniane oraz pracownikom, którzy zaangażowali się w pracę nad projektem. Jako wyraz uznania dziekan prof. dr hab. Waldemar Gustaw wręczył wszystkim zaangażowanym w pracę nad projektem Studentom pisemne podziękowania i nagrody.

Zdjęcia: W. Radzki
Galeria
Zobacz