Z przyjemnością informujemy, że w dniach 7 – 10 czerwca br. na Węgierskim Uniwersytecie Rolnictwa i Nauk Przyrodniczych (MATE) odbędzie się druga wizyta studyjna w ramach projektu „FOOD Quality in Digital Age”, koordynowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

SZKOLENIE Z ZAKRESU NIENISZCZĄCYCH METOD ANALITYCZNYCH DO OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Podczas wizyty studyjnej, 10 doktorantów i 12 naukowców z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Serbii weźmie udział w drugim module 5-modułowego szkolenia z zakresu cyfrowych metod oceny jakości żywności. Gospodarze poprowadzą warsztat dot. nieniszczących metod analitycznych do oceny jakości żywności, w tym spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS), pomiarów ultradźwiękowych, pomiarów akustycznych, elektronicznego języka i elektronicznego nosa. Techniki te służą do dokładniejszej i bardziej obiektywnej charakterystyki próbek żywności niż ogólnie stosowana ocena sensoryczna człowieka, mogą dostarczyć informacji już o niewielkich zmianach jakościowych (np. wady technologiczne, zafałszowania, problemy z trwałością). Program wizyty obejmie również wycieczki terenowe do lokalnych firm produkujących żywność, działania komunikacyjne i upowszechniające, networking z interesariuszami projektu oraz spotkanie projektowe.

WYDARZENIE NETWORKINGOWE – ZAPROSZENIE

W ramach wizyty studyjnej zorganizowane zostanie spotkanie networkingowe z lokalną/regionalną społecznością akademicką oraz interesariuszami projektu (m.in. firmami produkującymi żywność, rolnikami, stowarzyszeniami biznesowymi itp.). Wydarzenie to będzie towarzyszyło corocznej konferencji BIOSYSFOODENG 2023.

Czas i miejsce: 9 czerwca 2023 r., 15:45 17:00 (CET), Lurdy Conference and Event Center (Könyves Kálmán krt. 1214, H1097 Budapest, Hungary).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału e-mailem: .

Podczas wizyty studyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będą reprezentowali:

  • Bartosz Sołowiej – Koordynator Projektu,
  • dr Maciej Nastaj,
  • dr Jagoda Szafrańska,
  • Anna Krajewska (doktorantka),
  • Robert Waraczewski (doktorant),
  • Marlena Wosiak (Koordynator Biura Projektów Międzynarodowych).

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.