Drożdże probiotyczne jako składnik żywności funkcjonalnej. Cykl: “Poznaj świat nauk o żywności”

Definicja probiotyków według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) głosi, że są to „żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyści zdrowotne gospodarzowi” [1]. Definicja kojarzy nam się z probiotycznymi bakteriami należącymi do rodzajów m.in.: Lactobacillus (podzielnego na 25 rodzajów wg nowej nomenklatury z 2020 roku), Bifidobacterium, Enterococcus, Streptococcus, Pediococcus. Jednak do grupy tej należą również drożdże z gatunku Saccharomyces cerevisiae var. boulardii [2].

Aby mikroorganizmy probiotyczne były przydatne dla człowieka muszą spełnić kryteria funkcjonalne i technologiczne. Do cechach funkcjonalnych zalicza się: zdolność do wzrostu w temp. 37°C i przetrwania niekorzystnych warunków w układzie pokarmowym człowieka, pozytywny wpływ na regulację mikrobioty jelitowej, interakcję z układami gospodarza, właściwości antypatogenne i bezpieczeństwo. Wybrany szczep musi być również zidentyfikowany gatunkowo. Do cech technologicznych zalicza się możliwość łatwej produkcji dużych ilości biomasy, odporność na zabiegi konserwacyjne (np. liofilizację), wysoką przeżywalność w gotowym produkcie, stabilność genetyczną oraz brak pogorszenia cech organoleptycznych gotowego produktu [3,4].

Historia drożdży probiotycznych sięga początków XX wieku, kiedy to Henri Boulard wyizolował w Indochinach szczep drożdży o właściwościach przeciwbiegunkowych z owoców liczi i mangostanu, który został nazwany Saccharomyces boulardii [5]. Od lat pięćdziesiątych XX wieku jest szeroko stosowany jako komercyjnie dostępny lek na biegunkę na całym świecie. Pozycja taksonomiczna tych drożdży jest dyskusyjna [6], szybki rozwój filogenetyki molekularnej w ostatnich latach doprowadził do zmiany jego klasyfikacji, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wielu gatunków drożdży i obecnie jest klasyfikowany jako Saccharomyces cerevisiae var. boulardii, mimo że posiada pewne unikalne właściwości, nie można go uznać za odrębny gatunek [7] lecz odmianę S. cerevisiae, blisko spokrewnioną ze szczepami winiarskimi [8].

Przeprowadzone badania z użyciem S. cerevisiae var. boulardii wykazały efekty pozytywne w leczeniu chorób żołądkowo-jelitowych, takich jak biegunka przenoszona przez żywność i biegunka podróżnych, choroba Leśniowskiego-Crohna i choroba zapalna jelit, zespół jelita drażliwego, ostre zapalenie żołądka i jelit u dorosłych i dzieci, przewlekła biegunka towarzysząca zakażeniom wirusem HIV, a także wywołana przez Clostridium difficile, Vibrio cholerae i inne patogenne enterobakterie [2,9]. Dodatkowo drożdże te mogą zmniejszyć skutki uboczne terapii przeciwko Helicobacter pylori [10].

Fot.1:  Kolonie drożdży S. cerevisiae var. boulardii CNCM I-745 (Monika Kordowska-Wiater – archiwum prywatne)

Probiotyki ze względu na swoje właściwości wpływają korzystnie na różne funkcje fizjologiczne, co pozwala na zaliczenie ich jako składnik żywności funkcjonalnej. W ostatnich latach ukazały się liczne badania dotyczące wykorzystania szczepów probiotycznych S. cerevisiae var. boulardii w produkcji środków spożywczych, zwłaszcza w produkcji piwa niskoalkoholowego i bezalkoholowego [11]. Wykazano zdolność gatunku do przetrwania stężenia etanolu występującego w najpopularniejszych rodzajach piw rzemieślniczych [12]. Jako monokultura starterowa służy do wytworzenia piwa rzemieślniczego o wyższej aktywności przeciwutleniającej, niższej zawartości alkoholu, podobnych cechach sensorycznych i wyższej żywotności drożdży niż piwo produkowane przez komercyjne drożdże browarnicze [13]. Inne wyniki pokazują również, że S. cerevisiae var. boulardii w piwie funkcjonalnym po przechowywaniu i tranzycie przez przewód pokarmowy in vitro zachowuje żywe komórki powyżej minimalnej dawki zalecanej ze względu na korzyści zdrowotne [14]. Drożdże probiotyczne można stosować nie tylko do napojów, ale także do różnych innych produktów. Przykładem jest użycie ich jako dodatku wzbogacającego kiełki fasoli (badania były prowadzone w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności oraz w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka UP w Lublinie). Dodatek taki nie wpłynął negatywnie na żadne właściwości kiełków, a drożdże znacząco poprawiły jakość mikrobiologiczną produktów końcowych [15]. Z kolei w jogurcie synbiotycznym połączenie drożdży i inuliny zwiększyło ilość korzystnych związków lotnych i poprawiło konsystencję produktu w porównaniu do zwykłego jogurtu kontrolnego [16].  Inna propozycja to połączenie drożdży probiotycznych i kultur starterowych bakterii kwasu mlekowego (LAB) w jogurcie mleka koziego, w którym mikroorganizmy żyły w symbiozie, a liczba drożdży utrzymywała się na stałym poziomie przez cały okres przechowywania [17].

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tematyką drożdży o potencjalnie probiotycznych właściwościach. Nowe gatunki i szczepy izolowano z różnorodnych produktów i środowisk, takich jak owoce i warzywa, sfermentowana żywność i napoje, odpady przemysłu mleczarskiego itp. Nowe izolaty muszą posiadać wszystkie właściwości wymagane dla probiotyków, spełniać wymogi bezpieczeństwa i mieć dobre właściwości produkcyjne. Izolacja różnych gatunków z licznych środowisk pozwala na odkrycie nowych szczepów probiotycznych o innowacyjnych właściwościach biochemicznych, np. zdolności do wydzielania zewnątrzkomórkowej laktazy, która może nadawać dodatkową zdolność do trawienia serwatki stosowanej jako dodatek w paszach dla zwierząt. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyznał status QPS (kwalifikowane domniemanie bezpieczeństwa) jedynie nielicznym drożdżom akceptowanym jako „dodatek do żywności”, takim jak: Kluyveromyces marxianus var. lactisK. marxianus var. fragilis [18]. Poniżej przedstawiono kilka przykładów drożdży innych niż Saccharomyces o wykazanym potencjale probiotycznym. Szczepy drożdży Debaryomyces hansenii uzyskane z jelit ryb i sera charakteryzowały się wyjątkową zdolnością do przetrwania stresów żołądkowo-jelitowych, przylegania do komórek Caco-2 i mucyny oraz silniejszym niż S. cerevisiae var. boulardii, działaniem przeciwzapalnym na ludzkie komórki dendrytyczne [19]. Drożdże Pichia guilliermondiiCandida norvegica, wyizolowane z fermentowanych oliwek stołowych, były odporne na symulowane warunki trawienne na podobnym poziomie jak szczep referencyjny S. cerevisiae var. boulardii [20]. Dwa szczepy Schizosaccharomyces. pombe wykazały dużą zdolność do rozwoju w jelicie żywiciela oraz wysoką aktywność przeciwutleniającą [21]. W innych badaniach wykazano, że drożdże Hanseniaspora osmophilaPichia kudriavzevii były najbardziej obiecującymi szczepami na podstawie analiz statystycznych stosowanych na każdym etapie selekcji [22]. W badaniach prowadzonych w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka wyizolowano szczepy drożdży z win spontanicznej fermentacji, które zostały przebadane pod kątem potencjalnej probiotyczności i wyłoniono izolaty należące do gatunków: Saccharomyces cerevisiae, Hanseniaspora uvarumMetschnikowia pulcherrima, które spełniły podstawowe kryteria probiotyczności i będą badane ich właściwości technologiczne [23].  Wykorzystanie drożdży probiotycznych i potencjalnie probiotycznych do produkcji żywności funkcjonalnej pokazuje tabela 1 [24]. Wszyscy naukowcy podkreślają, że potrzebne są dalsze badania w celu ostatecznej selekcji oraz ustalenie statusu GRAS dla wybranych szczepów.

Tabela 1. Probiotyczne i potencjalnie probiotyczne szczepy drożdży w produkcji żywności funkcjonalnej [24].

Szczep Produkt Wartość dodana
Pichia fermentans BY5 Product mleczny Redukcja cholesterolu

Pichia kudriavzevii BY10

Pichia kudriavzevii BY15

Product mleczny

j.w.

Redukcja cholesterolu

j.w.

Meyerozyma caribbica 9D

Fermentowany napój ananasowy

Lepsze właściwości sensoryczne, niższa zawartość etanolu

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii
CNCM I-745

Saccharomyces cerevisiae var. boulardii

(z Biopron Forte)

piwo kraftowe
piwo niskoalkoholowe i bezalkoholowe

Piwo funkcjonalne z normalną zawartością etanolu

Napoje o cechach piwa, lecz niska zawartość etanolu lub bez etanolu

Yarrowia lipolytica HY4 Product mleczny Redukcja cholesterolu

 

Autorzy:

dr hab. Monika Kordowska-Wiater, prof. UP

mgr inż. Adam Staniszewski Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Literatura

 1. Hill, C.; Guarner, F.; Reid, G.; Gibson, G.R.; Merenstein, D.J.; Pot, B.; Morelli, L.; Canani, R.B.; Flint, H.J.; Salminen, S.; et al. Expert consensus document: The international scientific association for probiotics and prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2014, 11, 506–514, doi:10.1038/nrgastro.2014.66.

 2. Czerucka, D.; Piche, T.; Rampal, P. Review article: Yeast as probiotics – Saccharomyces boulardii. Aliment. Pharmacol. Ther. 2007, 26, 767–778.

 3. Libudzisz, Z. Probiotics and prebiotics in fermented milks. Pediatr. Współczesna 2002, 4, 19–25.

 4. Jach, M.; Los, R.; Maj, M.; Malm, A. Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne. Postępy Mikrobiol. 2013, 52.

 5. McFarland, L. V. Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients. World J. Gastroenterol. 2010, 16, 2202–2222.

 6. Altmann, M. The Benefits of Saccharomyces boulardii. In The Yeast Role in Medical Applications; InTech: London, UK, 2017.

 7. Edwards-Ingram, L.; Gitsham, P.; Burton, N.; Warhurst, G.; Clarke, I.; Hoyle, D.; Oliver, S.G.; Stateva, L. Genotypic and physiological characterization of Saccharomyces boulardii, the probiotic strain of Saccharomyces cerevisiae. Appl. Environ. Microbiol. 2007, 73, 2458–2467, doi:10.1128/AEM.02201-06.

 8. Index Fungorum – Names Record. Available online: http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=4564

 9. Profir, A.-G.; Buruiana, C.-T.; Vizireanu, C. Effects of S. cerevisiae var. Boulardii in Gastrointestinal Disorders. J. Agroaliment. Process. Technol. 2015, 21, 148–155.

 10. Yang, L.; Tian, Z.B.; Yu, Y.N.; Zhang, C.P.; Li, X.Y.; Mao, T.; Jing, X.; Zhao, W.J.; Ding, X.L.; Yang, R.M.; et al. Saccharomyces boulardii administration can inhibit the formation of gastric lymphoid follicles induced by Helicobacter suis infection. Dis. 2017, 75.

 11. Senkarcinova, B.; Graça Dias, I.A.; Nespor, J.; Branyik, T. Probiotic alcohol-free beer made with Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. LWT 2019, 100, 362–367.

 12. Ramírez-Cota, G.Y.; López-Villegas, E.O.; Jiménez-Aparicio, A.R.; Hernández-Sánchez, H. Modeling the Ethanol Tolerance of the Probiotic Yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii CNCM I-745 for its Possible Use in a Functional Beer. Probiotics Antimicrob. Proteins 2021, 13, 187–194.

 13. Mulero-Cerezo, J.; Briz-Redón, Á.; Serrano-Aroca, Á. Saccharomyces Cerevisiae Var. Boulardii: Valuable Probiotic Starter for Craft Beer Production. Appl. Sci. 2019, 9, 3250.

 14. Pereira de Paula, B.; de Souza Lago, H.; Firmino, L.; Fernandes Lemos Júnior, W.J.; Ferreira Dutra Corrêa, M.; Fioravante Guerra, A.; Signori Pereira, K.; Zarur Coelho, M.A. Technological features of Saccharomyces cerevisiae var. boulardii for potential probiotic wheat beer development. LWT 2021, 135, 110233.

 15. Świeca, M.; Kordowska-Wiater, M.; Pytka, M.; Gawlik-Dziki, U.; Seczyk, L.; Złotek, U.; Kapusta, I. Nutritional and pro-health quality of lentil and adzuki bean sprouts enriched with probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. LWT 2019, 100, 220–226.

 16. Sarwar, A.; Aziz, T.; Al-Dalali, S.; Zhao, X.; Zhang, J.; Ud Din, J.; Chen, C.; Cao, Y.; Yang, Z. Physicochemical and microbiological properties of synbiotic yogurt made with probiotic yeast saccharomyces boulardii in combination with inulin. Foods 2019, 8, 468.

 17. Karaolis, C.; Botsaris, G.; Pantelides, I.; Tsaltas, D. Potential application of Saccharomyces boulardii as a probiotic in goat’s yoghurt: Survival and organoleptic effects. J. Food Sci. Technol. 2013, 48, 1445–1452.

 18. Arévalo-Villena, M.; Fernandez-Pacheco, P.; Castillo, N.; Bevilacqua, A.; Briones Pérez, A. Probiotic capability in yeasts: Set-up of a screening method. LWT 2018, 89, 657–665.

 19. Ochangco, H.S.; Gamero, A.; Smith, I.M.; Christensen, J.E.; Jespersen, L.; Arneborg, N. In vitro investigation of Debaryomyces hansenii strains for potential probiotic properties. World J. Microbiol. Biotechnol. 2016, 32.

 20. Oliveira, T.; Ramalhosa, E.; Nunes, L.; Pereira, J.A.; Colla, E.; Pereira, E.L. Probiotic potential of indigenous yeasts isolated during the fermentation of table olives from Northeast of Portugal. Food Sci. Emerg. Technol. 2017, 44, 167–172.

 21. Gil-Rodríguez, A.M.; Carrascosa, A.V.; Requena, T. Yeasts in foods and beverages: In vitro characterisation of probiotic traits. LWT Food Sci. Technol. 2015, 64, 1156–1162.

 22. Fernandez-Pacheco Rodríguez, P.; Arévalo-Villena, M.; Rosa, I.Z.; Briones Pérez, A. Selection of potential non-Sacharomyces probiotic yeasts from food origin by a step-by-step approach. Food Res. Int. 2018, 112, 143–151.

 23. Staniszewski, A.; Kordowska-Wiater, M. Probiotic Yeasts and How to Find Them—Polish Wines of Spontaneous Fermentation as Source for Potentially Probiotic Yeasts. Foods 2023, 12, 3392. https://doi.org/ 10.3390/foods12183392

 24. Staniszewski, A.; Kordowska-Wiater, M. Probiotic and Potentially Probiotic Yeasts— Characteristics and Food Application. Foods 2021, 10, 1306. https://doi.org/ 10.3390/foods10061306