dr inż. Anna Wirkijowska, dr inż. Piotr Zarzycki oraz prof. dr hab. Urszula Pankiewicz redaktorami gościnnymi w czasopiśmie Applied Sciences (IF = 2,838; 100 pkt MEiN)

Miło nam poinformować, że pracownicy naszego Wydziału dr inż. Anna Wirkijowska, dr inż. Piotr Zarzycki oraz prof. dr hab. Urszula Pankiewicz zostali redaktorami gościnnymi specjalnego wydania czasopisma Applied Sciences – ”Functional Bakery Products: Technological, Chemical and Nutritional Modification”. Czwartym redaktorem gościnnym jest dr Agata Blicharz-Kania 

Czasopismo Applied Sciences publikowane jest w języku angielskim, znajduje się w bazie Journal Citation Reports, obecnie posiada IF=2,838  (100 pkt MEiN)  

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 31 lipca 2023 r.

Więcej informacji o Special Issue na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/8JZ342QUT0

Informacja od redaktorów gościnnych: Functional Bakery Products: Technological, Chemical and Nutritional Modification