Miło nam poinformować, że dr Hubert Szczerba został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Dr Hubert Szczerba (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka) przygotował rozprawę doktorską na temat: Charakterystyka fizjologiczna i molekularna nowych szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako wydajnych producentów kwasu bursztynowego (UPL) (technologia żywności i żywienia).

Praca daje pełen obraz na temat mikrobiologicznej biosyntezy kwasu bursztynowego, w tym identyfikację przydatnych do tego celu szczepów bakterii oraz uzyskanie kompletnej sekwencji ich genomów. Wyniki badań dają możliwość ich realnego wykorzystania do zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu spożywczego.

Promotorem pracy był: prof. dr hab. dhc multi Zdzisław Targoński; Promotorem pomocniczym dr hab. Adam Kuzdraliński. 

Serdecznie gratulujemy!