Dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni w Radzie Redakcyjnej (Editorial Board) czasopisma Journal of Plant Interaction

 Dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni została powołana do Rady Redakcyjnej (Editorial Board) czasopisma Journal of Plant Interaction do nowo tworzonej sekcji „Plant-Human interactions (interaction of plant molecules with human health)”.

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=tjpi20

   Czasopismo wydawane jest w języku angielskim przez wydawnictwo Taylor & Francis. Znajduje się również w bazie Journal Citation Reports. Głównym edytorem jest Prof. Massimo E. Maffei (Dept. Life Sciences and Systems Biology, University of Turin, Italy).

   Czasopismo „Journal of Plant Interaction” obecnie posiada IF=4,208 (2020) oraz 70 pkt MEiN