Miło nam poinformować, że dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni oraz dr Rubén Domínguez z Centro Tecnológico de la Carne de Galicia, Parque Tecnológico de Galiciazostali (Hiszpania) zostali powołani na redaktorów gościnnych specjalnego wydania czasopisma Foods (ISSN 2304-8158) pt. „Future Challenges in Meat and Meat Products Technology” (sekcja: Meat). 

Czasopismo „Foods” posiada IF=5,561 oraz 100 pkt i przypisane jest do dyscyplin: technologia żywności i żywienia, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu. Koszt publikacji wynosi 2200 CHF. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 31 października 2022 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie wydania specjalnego.
 
Słowa kluczowe: meat and meat product quality, modern technologies, emerging techniques, healthy meat, food additives, bioactive compounds, nutritional quality, active packaging, functional meat products, prebiotics and probiotics
Zaproszenie do publikacji [.pdf/117 KB]
Zobacz