Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni – członkiem Lubelskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą został członkiem Lubelskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. W skład Rady wchodzi 35 ekspertów, przedstawicieli środowiska naukowego, samorządowego, a także biznesu i organizacji społecznych.

Celem Platformy Przemysłu Przyszłości jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Gratulujemy!