Informacja o prowadzeniu zajęć w formie tradycyjnej

Szanowni Studenci Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

uprzejmie informuję,  że zgodnie z Zarządzeniem nr 139 JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2020 r.

od 11 stycznia 2021 r. do końca semestru zimowego 2020/2021 będą prowadzone wybrane  zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej  w budynkach naszego Uniwersytetu w pełnym reżimie sanitarnym.

 

Harmonogram zajęć w poszczególnych Katedrach

 

Pozostałe zajęcia realizujemy w trybie zdalnym.

 

 

 

Dziekan
Prof. dr hab. Izabella Jackowska