Wizyty w zakładach przemysłu spożywczego – kontrola jakości stażu

 

 

W dniach 23 – 24 lipca 2019 roku dr hab. Małgorzata Karwowska prof. uczelni przeprowadziła kontrole w 6 zakładach przemysłu spożywczego, w których studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizują 16-tygodniowe staże w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie”. Kontrole odbyły się w następujących przedsiębiorstwach: Piekarnia Grela, Europiek, SuperDrob, SAD SANDOMIERSKI, Zamojskie Zakłady Zbożowe, w których staże realizuje 10 studentów.  
 
 
W ramach stażu studenci m.in. poznają technologie uczestnicząc w procesie produkcji, zapoznają się z dokumentacją systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, wykonują analizy w laboratoriach w ramach kontroli jakości pod nadzorem Opiekunów stażu.
 
 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że staże realizowane są zgodnie z założonym programem i spełniają kryteria staży wysokiej jakości zgodnie z zaleceniami Rady (2014/C88/01).
 
Wszystkim stażystom życzymy wytrwałości w pogłębianiu wiedzy i umiejętności oraz zdobywaniu praktycznego doświadczenia  w zakładach przemysłu spożywczego.