Opłaty za studia

Opłaty za studia i usługi edukacyjne w roku akademickim 2023-2024:

UCHWAŁA NR 32/2022-2023 SENATU UP W LUBLINIE Z DNIA 31 MARCA 2023R. W SPRAWIE ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE DLA CYKLI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIAI JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH W UP W LUBLINIE ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
Zobacz
ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UP W LUBLINIE Z DNIA 31 MARCA 2023R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W UP W LUBLINIE DLA CYKLI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA. STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
Zobacz
zał. nr 1 do Zarządzenia nr 46 Rektora UP w Lublinie z dnia 31 marca 2023 r.
Zobacz
zał. nr 2 do Zarządzenia nr 46 Rektora UP w Lublinie z dnia 31 marca 2023 r.
Zobacz