Opłaty za studia

Opłaty za studia i usługi edukacyjne w roku akademickim 2021-2022:

UCHWAŁA NR 36/2020-2021 SENATU UP W LUBLINIE Z DNIA 26 MARCA 2021R. W SPRAWIE ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE DLA CYKLI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIAI MJEDNOLITYCH MAGISTERSKICH W UP W LUBLINIE ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
Zobacz
ZARZĄDZENIE NR 37 REKTORA UP W LUBLINIE Z DNIA 30 MARCA 2021R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W UP W LUBLINIE DLA CYKLI STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA. STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
Zobacz
zał. nr 1 do Zarządzenia nr 37 Rektora UP w Lublinie z dnia 30 marca 2021 r.
Zobacz
zał. nr 2 do Zarządzenia nr 37 Rektora UP w Lublinie z dnia 30 marca 2021 r.
Zobacz

Opłaty za studia i usługi edukacyjne w roku akademickim 2020-2021:

Zarządzenie 60/2020 z dnia 03.06.2020 w sprawie obniżenia i terminu wniesienia opłaty II raty za studia w semestrze letnim w roku akademickim 2019-2020 w UP w Lublinie w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2
Zobacz
Uchwała nr 69/2019-2020 Senatu UP w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w UP w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021
Zobacz
Zarządzenie nr 48 Rektora UP w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w UP w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021
Zobacz
zał. nr 1 - wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne (.xls)
Zobacz
zał. nr 2 - wysokość opłaty semestralnej za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych (.xls)
Zobacz